0.92 G vs2

0.92 Brillant F si1

no Cert.

0.81 F vs2 xxx

Brillanten 0.81 Fvs2

GIA

0.75 F vs2 xxx

0.64 Brillant Evs2

GIA

0.90 F si1 xxx

0.92 Brillant F si1

GIA

0.80 E vs2 xxx

0.80 Evs2 xxx

GIA

0.74 E vs2 xxx

0.74 Brillant Evs2

GIA

0.90 F si1 xxx

GIA

0.80 F vs2 xxx

0.97 Brillant Fsi1

GIA

0.71 F vs2 xxx

0.71 Fvs2 xxx

GIA

Diamant Facetten
Diamant Ringe Blumen
Diamant Prinzessin
Diamant finger ring

0.70 F vs2 xxx

0.75 Fvs2

GIA

0.60 F vs2 xxx

0.60 Brillant Fvs2

GIA

0.53 E vs2 xxx

0.54 Brillant Evs2 xxx

GIA

0.50 F vs2 xxx

0.50 Brillant E vs2

GIA

0.64 E vs2

0.64 E vs2 none

no Cert.

0.58 F vs2 xxx

0.54 Brillant Evs2 xxx

GIA

0.51 F vs2 xxx

0.50 Brillant E vs2

GIA

0.50 F vs2 xxx

0.51 Brillant F vs2 xxx

GIA

0.64 F vs2 xxx

0.64 Brillant Fvs2

GIA

0.57 F vs2 xxx

0.54 Brillant Evs2 xxx

GIA

0.50 E vs2 xxx

0.50 Brillant E vs2

GIA

0.50 F vs2 xxx

0.51 Brillant F vs2 xxx

GIA

Diamanten Nachhaltig
Brillant Antrag
Diamant Fassung Frau
rough Oktaeder

0.50 F vs2 xxx

GIA

0.45 F vs2 xxx

GIA

0.35 F vs2 xxx

0.35 Brillant Fvs2

GIA

0.30 F vs2 xxx

GIA

0.46 F vs2 xxx

GIA

0.40 F vs2 xxx

GIA

0.35 F vs2 xxx

0.35 Brillant Fvs2

GIA

0.30 F vs2 xxx

0.75 Brillant F vs2 xxx

GIA

0.45 E vs2 xxx

GIA

0.40 F vs2 xxx

GIA

0.33 E vs2 xxx

GIA

0.30 F vs2 xxx

GIA

Diamant Licht tanzen
Diamant Vitrine
Diamant more than a kiss
Brillant Hände